Tilllägstjänster för Citibank Citi Travel Pass MasterCard

Trygghetsförsäkring
Citibank har tecknat ett samarbetsavtal med försäkringsbolaget CIGNA och kan nu därför erbjuda deras kortinnehavare en förmånlig Olycksfallsförsäkring.

Sjukhusvistelseförsäkring
Citibanks sjukhusvistelseförsäkringen ger dig extra trygghet. Försäkringen täcker sjukhusvistelse på grund av olycksfall. Du kan även få extra dagsersättning vid sjukhusvistelse utomlands. Dessutom gäller försäkringen även för make/maka.

Kontoskydd med Citibank
Kontoskydd är en frivillig försäkring som täcker behovet för dig som känner att du vill ha en ekonomisk trygghet om något oförutsett skulle hända dig, om du till exempel skulle bli arbetslös eller långtidssjuk. Kostnaden för Kontoskyddet är endast 60 kronor per månad och debiteras direkt på ditt kort.